Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom länsförvaltningen på 1700-talet, med polisiära och i vissa fall också straffverkställande uppgifter i ett härad, särskilt ris- och spöstraff, även kallad landsgevaldiger. Häradsprofossen hörde i Gamla Finland 1744–1783 till provinsförvaltningen i Kymmengårds provins, där han ansvarade för den allmänna ordningen i lantkommissariatet.

Finsk beskrivning

kihlakunnanprofossi, kihlakunnanpiiskuri

Lääninhallituksen virkamies 1700-luvulla, jolla oli sekä järjestyksenpidollisia että rangaistuksia toimeenpanevia tehtäviä kihlakunnassa, erityisesti ruoskinta- ja piiskausrangaistukset.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1006.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (profossi).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Häradsprophoss
Dåtida finska kihlakunnanprofossi
Ryska uezdnyj profos