Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Häradsprost i ämbete eller syssla.

Finsk beskrivning

kihlakunnanrovasti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.