Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sörndal, Olof , Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmänna maktställning. (Diss.) 1937 .


L

Under svenska tiden tjänsteman som arbetade i polisiära uppgifter på landsbygden, även kallad landsprofoss eller häradsprofoss. Från autonoma tiden förekom landsgevaldiger närmast i betydelsen fångvaktare som ansvarade för fångtransporter. I Gamla Finland 1744–1783 var landsgevaldiger en tjänsteman vid provinsförvaltningarna med samma uppgifter.