Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida benämning på kungens främste man som hade rätt att uppbåda folk vid krigsfara. Landherren var högsta styresman i en provins, ett landskap eller län.

Finsk beskrivning

kuninkaan alueellinen edustaja

maaherra; Kuninkaan edustaja, jolla oli oikeus kerätä väkeä sodanuhan alla. Provinssin, maakunnan tai läänin ylin johtaja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 219.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 205.

Andra språk

Dåtida finska maanhallitsija