Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Andel av skyldighet att underhålla bro. Skyldigheten fördelades preliminärt av lantmätare och fastställdes av häradsrätten. Den övervakades av häradsfogdar, landsgevaldiger, landsfiskaler samt läns- och fjärdingsmän så att vägarna hölls i skick. Den som försummade att hålla sin brolott i skick straffades med böter.

Finsk beskrivning

siltaosuus

Osuus sillan kunnosapitovelvollisuudesta. Osuudet jakoi maanmittaaja ja ne vahvisti kihlakunnanoikeus. Velvollisuuden suorittamista ja teiden kuntoa valvoivat kihlakunnanvoudit, maalaispoliisit, lääninviskaalit sekä läänin- ja neljännesmiehet. Joka laiminlöi osuutensa hoidon, sai osakseen sakkorangaistuksen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 743.

Andra språk

Inga termer på andra språk