Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättning genom vilken myndigheterna kunde granska att broarna var väl byggda och underhållna. Brosyn förrättades häradsvis två gånger årligen av en tolvmannanämnd som hade domsrätt i frågor som gällde brofallsböter och nybygge.

Finsk beskrivning

siltakatselmus, sillan tarkastus

Lakimääräinen sillan vuosittainen tarkastaminen, jonka suoritti kruunun virkamies kahden kihlakunnanlautakunnan jäsenen läsnäollessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 461 (syn).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 607ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

broasyn