Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppsåtlig handling i strid med en (lag)bestämmelse, (i juridiskt avseende) för vilken det är föreskrivet ett straff och där inga objektiva ansvarsfrihetsgrunder föreligger.

Finsk beskrivning

rikos

Källor

Inga källor