Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Straffsats, stundom övergående i betydelsen en domstols yrkande på straff på straffskalan eller tillämpning av straffskalan (på ett visst brott).

Finsk beskrivning

rangaistusmäärä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

straffsystem