Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1922 om utdrag ur strafflängd, sedermera straffregistret, för person som inte är häktad.

Finsk beskrivning

rangaistusluettelo-ote

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 372 (strafflängd).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: § 21: 386 .