Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté tillsatt under lantdagen 1863/1884 för att bereda en ny strafflag för Finland. Den gav sitt betänkande 1875 och indrogs, men ersattes genast med en ny som gav sitt betänkande 1884, varefter strafflagen antogs av lantdagen 1888 och trycktes i författningssamlingen 1889.

Finsk beskrivning

Rikoslakikomitea

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Hannula, Ilari , Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön historia 1881–1975. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 85–178 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 , 95.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1864–1884