Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den år 1864 tillsatta grundlagkommissionen som från 1884 kom att benämnas lagberedningen och vars slutprodukt blev strafflagen 1889.

Finsk beskrivning

perustuslakikomitea

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1865.

Halila, Aimo , Katsaus ylimmän tuomiovallan käytön kehitykseen ennen korkeimman oikeuden perustamista: 9–52. Teoksessa Korkein oikeus 1809–1959. Tietoja hallituskonseljin ja senaatin oikeusosaston sekä korkeimman oikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Toim. Matti Mali 1959 , 30.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal

1864–1884