Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ändring av grundlag i en särskild för grundlagar stadgad ordning.

Finsk beskrivning

perustuslain muutos

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 816.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 141.