Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som inte har förbrutit sig, är oskyldig.

Finsk beskrivning

nuhteeton

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

brottslös