Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Repressiv rätt, strängt eller strikt enligt lagen.

Finsk beskrivning

repressiivinen oikeus, ehkäisevä oikeus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 844 (repressiv).

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1870.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Andra språk

Dåtida finska ankara oikeus
Latin jus strictum

Synonymer

ius strictum

Se vidare