Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vedergällningsrätt, under 1600-talet om den rätt som under 1600-talet (från och med 1609) grundade sig på den mosaiska lagens princip om ”öga för öga, tand för tand”.

Finsk beskrivning

kosto-oikeus

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Andra språk

Latin jus talionis, ius talionis

Synonymer

ius talionis

Se vidare