Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt att uppbära avgifter för kyrkliga förrättningar som skedde i ämbetsdräkt (stola).

Finsk beskrivning

stolaoikeus*

Oikeus periä maksua stolassa suoritetuista kirkollisista toimituksista.

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , IX (1935): 1032.