Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till militären hörande person som aktivt deltar i strid.

Finsk beskrivning

taistelija

Aktiivisesti taisteluihin osallistuva sotilashenkilö.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 83.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stridande