Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Försvarsministeriet samt under andra världskriget vid Högkvarteret.

Finsk beskrivning

komento-osasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .