Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Generalstaben, bestående av Utbildningsbyrån, Byrån för personärenden, Kommandobyrån, Gasskyddsbyrån och Fältprostbyrån. Till avdelningen hörde dessutom musikärenden och ekonomiärenden. Avdelningen överfördes 1938 till Försvarsministeriet.

Finsk beskrivning

komento-osasto (pääesikunta)

Pääesikunnan osasto.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1929: 136 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 166-167 .

Andra språk

Inga termer på andra språk