Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till jordeboksräntan hörande grundskatt som erlades i träkol. Den förekom i Bergslagen och kringliggande skogstrakter. I Dalarna lämnade allmogen enligt ett med Karl IX 1609 ingånget kontrakt 24 stigar kol av varje helt gärdemantal.

Finsk beskrivning

hiilivero*

maakirjaveron osana peritty maavero, joka tuli suorittaa puuhiilenä. Oli käytössä kaivosalueilla ja niitä ympäröivillä metsäalueilla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk