Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tjänstgjorde som ordningsman i den medeltida stadens hamn.

Finsk beskrivning

laiturivahti*

keskiaikaisen kaupungin satamassa järjestystä valvonut henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 85f.

Andra språk

Inga termer på andra språk