Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som var anställd som hamnfogde i den medeltida stadens hamn.

Finsk beskrivning

porttikreivi*

keskiaikaisen kaupungin satamavoutia vastannut virkamies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 85f.