Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på portvakt i en stad.

Finsk beskrivning

portinvartija

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 702 (portvakt).

Andra språk

Inga termer på andra språk