Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dagsranson av livsmedel för en soldat. Under lilla ofreden uppbar de ryska ockupationsmyndigheterna livsmedel i form av portioner för ockupationstruppernas behov.

Finsk beskrivning

portioni, päiväannos

Sotilaan päivittäinen elintarvikeannos.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 702–703.

Lindeqvist, K.O. , Pikku vihan aika Suomessa , Hämeenlinna: Hämeen Sanomain osakeyhtiö 1889 .

Andra språk

Ryska porcion
Tyska Portion