Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av avkastningen från ett prebende som egentligen skulle tillfalla prebendeinnehavaren vid kapellen och sockenkyrkorna, men som uppbars av en annan präst i det fall att han var vikarie med ansvar för själavården.

Finsk beskrivning

kohtuullinen korvaus*

prebendatilasta saatu ylijäämä, joka maksetaan luontaisen saajan sijasta sijaisuutta tekevälle papille

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 417.