Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitelledamöternas andel av fattigtiondet, som delvis indragits till domkyrkorna i början av 1400-talet. Andelen användes för att bekosta kanikernas residens. I Åbo genomfördes reformen först 1486. Efter norsk förebild inrättades ett gemensamt bord för kleresiet 1493.

Finsk beskrivning

kaniikkien osuus*

tuomiokapitulin jäsenille kuuluva osuus köyhäinkymmenyksistä, käytettiin virka-asunnon maksamiseen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 191.

Andra språk

Inga termer på andra språk