Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landbonde på prebendehemman som tillhörde ett prebendegods eller vars inkomster gick till att bekosta lönen för en viss kyrklig eller skolastisk tjänst.

Finsk beskrivning

palkkatilan talonpoika

Palkkaan kuuluvalla tilalla asuva vuokratilallinen tai vuokratilallinen, jonka asuman tilan tuotto käytettiin kirkollisten tai opetusviran palkan maksamiseen.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prebendelandbo
prebendelandbonde