Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som på felaktiga eller tvivelaktiga grunder lagt beslag på ett prebende. Vanligen påstod han felaktigt att han erhållit det av påven.

Finsk beskrivning

prebendavaras*, palkkatilan käyttöönsä huijaamalla saanut henkilö

Henkilö, joka väärin tai epäilyttävin perustein oli saanut käyttöönsä palkkatilan tulot. Tavallisesti vedottiin paavin antamaan valtuutukseen.

Källor

Inga källor