Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tvångsmedel varmed en myndighet för den tid brottsutredningen och rättegången varar omhändertar ett bevis eller ett föremål som har använts som hjälpmedel vid brott eller ett föremål som någon blivit av med genom ett brott.

Finsk beskrivning

takavarikko, takavarikointi

Källor

Inga källor