Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gällande lagstiftning. Termen användes av Gustav Vasa och förekom ännu i 1734 års lag.

Finsk beskrivning

voimassa oleva lainsäädäntö

Termiä käytti ensimmäisenä Kustaa Vaasa ja sitä käytettiin vielä vuoden 1734 laissakin.

Källor

Inga källor