Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av konungen på ansökan utfärdat lejdebrev, urfejdebrev, senare kallat fridsbrev, för en dag åt en till brottet bunden missdådare som höll sig gömd av rädsla för blodshämnd, för att han skulle kunna ta sig till tinget och svara i målet, och för en månad åt en gripen förbrytare som inte hade tagits på bar gärning för att han skulle kunna ta sig till konungen och lägga fram sitt ärende för honom.

Finsk beskrivning

turvakirje (päivän voimassa oleva), suojeluskirje

Kuninkaan pyynnöstä laatima asiakirja, jossa taattiin koston pelossa piiloituneelle rikokseat syytetylle koskemattomuus päivän ajaksi, jotta hän voisi osallistua käräjille. Jo kiinniotetulle rikolliselle, jota ei ollut saatu kiinni itse teosta voitiin myös turvata vastaavanlaisella kirjeellä kuukauden koskemattomuus, jotta hän pääsisi esittämään asiansa kuninkaan edessä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 36.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 218.

Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia. 2. afdelningen , Helsingfors: J. C. Frenckell 1840 , 456.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/