Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tagit värvning i armén som underbefäl eller soldat och hörde till stampersonalen.

Finsk beskrivning

kapitulantti, kanta-aliupseeri

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 No 10 § 8.

Suomi-ruotsi-suomi- sotilassanakirja : Finsk-svensk-finsk militärordbok (Puolustuvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1 CD-ROM) , Helsinki: WSOY 2004 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare