Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet förekommande benämning på ledamot av domkapitel.

Finsk beskrivning

kapitulaari*, tuomiokapitulin jäsen

1600-luvulla käytetty nimitys tuomiokapitulin jäsenestä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/