Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell beteckning för ledamot av domkapitel (i förhållande till övriga domkapitelsledamöter), kollega i domkapitel.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin kanssajäsen, kapituliveli

Epävirallinen nimitys tuomiokapitulin jäsenelle (suhteessa muihin jäseniin), tuomiokapitulikollega.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/