Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som ett domkapitel betalade till staten från sina inkomster.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin taksavero*

vero, jota tuomiokapituli maksoi tuloistaan valtiolle

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 347 (taxa) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk