Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sigill för kannikkollegium vid en metropolitankyrka, domkyrka eller en annan ”kollegiat” kyrka. I Sverige förekom kapitelsigill enbart vid domkyrkor.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin sinetti

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 267f.

Andra språk

Latin sigillum capituli

Synonymer

sigillum capituli