Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av något (till exempel domkapitel: domkapitelförvant).

Finsk beskrivning

jonkun jäsen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 747.