Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligt domkapitel, i motsats till de sekulära domkapitel som förekom under medeltiden.

Finsk beskrivning

tavallinen tuomiokapituli

Erotuksena maallisista tuomiokapituleista.

Källor

Inga källor