Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lantmätares eller fortifikationsofficers ändring av en irreguljär stadsplan till en stadsplan i geometriskt rutmönster, rutplan. Arbetet inleddes under Per Brahes tid som generalguvernör i Finland (1637–1641 och 1648–1654).

Finsk beskrivning

asemakaavan regulaatio*, asemakaavan säännönmukaistaminen*

Kaupungin epäsäännöllisen asemakaavan muuttaminen ruutuasemakaavaksi. regulaatioita toteutettiin Pietari Brahen ajoista lähtien.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 97.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska regulointi

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600-tal–1800-tal