Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté utnämnd 1812 när Helsingfors blev huvudstad. Kommittén bestod av en ordförande och fyra ledamöter som biträddes av en ombudsman och en sekreterare. Den hade i uppgift att ombesörja uppgörandet av en stadsplan och övervaka förverkligandet av den.

Finsk beskrivning

Helsingin keisarillinen uudelleenrakentamiskomitea*

Vuonna 1812 nimitetty komitea, jonka tehtävänä oli suunnitella juuri pääkaupungiksi korotetulle Helsingille uusi asemakaava sekä valvoa sen toteuttamista.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816 .

Helsinki200.fi. Helsingfors 200 år som huvudstad. Helsingfors nybyggnadskommitté utnämns och Helsingfors förordnas att byggas i enlighet med den 2.4.1812 stadfästa planen, http://www.helsinki200.fi/sv/helsingfors-1812-2012/1812-helsingfors-nybyggnadskommitte-utnamns