Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsinki200.fi. Helsingfors 200 år som huvudstad. Helsingfors nybyggnadskommitté utnämns och Helsingfors förordnas att byggas i enlighet med den 2.4.1812 stadfästa planen, http://www.helsinki200.fi/sv/helsingfors-1812-2012/1812-helsingfors-nybyggnadskommitte-utnamns


K

Kommitté utnämnd 1812 när Helsingfors blev huvudstad. Kommittén bestod av en ordförande och fyra ledamöter som biträddes av en ombudsman och en sekreterare. Den hade i uppgift att ombesörja uppgörandet av en stadsplan och övervaka förverkligandet av den.