Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kejsarens bostad i Helsingfors inrättad den 10 maj 1837 i kommerserådet Heidenstrauchs gård vid södra hamnen. Palatset förestods av en föreståndare som vanligen samtidigt var senator. Från 1918 kallas byggnaden presidentens slott.

Finsk beskrivning

Helsingin keisarinpalatsi

Nykyisin presidentinlinnana tunnettu rakennus Helsingin keskustassa, joka oli alun perin ostettu vuonna 1837 keisarin asunnoksi Helsingissä ja jota laajennettiin tästä syystä merkittävästi.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 12–13.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid