Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1944 avdelning vid Byggnadsstyrelsen. Till avdelningens uppgifter hörde att behandla ärenden rörande städers stadsplaner, upprättande av byggnadsplaner för samhällen med sammanträngd befolkning och tätt bebyggda trakter, byggnadsinspektioner, vården av stadsplanearkivet samt tjänsteförordnanden vid avdelningen. Stadsplaneavdelningen förestods av en överarkitekt med titeln byggnadsråd.

Finsk beskrivning

kaupunkisuunnitteluosasto (Rakennushallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1944, 1945 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1944: nr 925.

Andra språk

Inga termer på andra språk