Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefsarkitekt, näst under överdirektören vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Överarkitekten ledde de övriga arkitekternas verksamhet. Vid den efterföljande Byggnadsstyrelsen var överarkitekter avdelningschefer för Projekteringsavdelningen och Stadsplaneavdelningen.

Finsk beskrivning

yliarkkitehti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.