Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1903 om polisinrättningen i en stad. Stadspolisen bestod av polismästaren, en sekreterare och ett antal kommissarier, överkonstaplar och konstaplar. Den ersatte poliskammaren.

Finsk beskrivning

kaupungingpoliisi

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: nr 45/ 114: kap. I: § 1: 52.