Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av polismästaren sedan 1816 eller 1848 utnämnd tjänsteman som ansvarade för polisbevakning och patrullering i polisavdelning vid ett av stadens polisdistrikt, i rang över poliskonstapel. Polisöverkonstaplarna räknades till polisbetjänte, polisbetjäningen.

Finsk beskrivning

poliisiylikonstaapeli, ylikonstaapeli

Poliisimestarin nimittämä virkamies, joka vastasi poliisipiirin poliisivalvonnasta sekä partioinnista alueellaan. poliisiylikonstaapeli oli arvoltaan poliisikonstaapelin yläpuolella. Nimike oli käytössä vuodesta 1816 tai 1848 lähtien.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270, 422.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903/ 114: nr 45: § 2, 7, 50: 52, 53, 62 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

överkonstapel