Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från senare delen av autonoma tiden tjänsteman vid polisdistrikt i stad eller på landsbygden. Poliskonstaplarna arbetade under kronofogden respektive polismästaren med att upprätthålla ordning och säkerhet. Poliskonstaplarna räknades till polisbetjänte, polisbetjäning, i rang under överkonstapel.

Finsk beskrivning

poliisikonstaapeli

Autonomian jälkipuoliskolla käytössä ollut virkamiehen titteli kaupungin tai maaseutualueen poliisipiirissä. Poliisikonstaapeli työskenteli kruunuvoudin tai poliisimestarin alaisuudessa tehtävänään ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: nr 457 114. § 2, 7: 52, 53 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1915): 770 . http://runeberg.org/tieto/