Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden förekommande benämning på mindre polisdistrikt i stad: kvarterpolis. Distriktsindelningen ankom på guvernören, på polismästarens framställning.

Finsk beskrivning

poliisikortteli

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: nr 45/ 114: § 12: 54 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kvarterpolis
poliskvarter

Se vidare