Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektiv beteckning för lägre tjänstemän i poliskåren under autonoma tiden 1816–1897, vanligen av tjänsterang (polis)konstapel. Polisbetjäningen underlydde polismästaren i större stad och polisdistriktets kronofogde eller länsman i mindre stad och på landsbygden. Den kallades senare polismanskap, polispersonal.

Finsk beskrivning

poliisimiehistö, poliisikunta, poliisit

Poliisitoimen alemmista viranhaltijoista käytetty kollektiivinimitys autonomian ajalla vuosina 1816–1897.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 696.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1915): 770 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska poliisipalvelijat; poliisipalveluskunta

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1816–1897

Synonymer

polisbetjänte
polismanskap
polispersonal