Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärende som föll under polisrätts jurisdiktion cirka 1816–1873.

Finsk beskrivning

poliisiasia

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 50–51, 60.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 73–74.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 697.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , (1925–1928): 866 . http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 122.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI (1915): 772 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska poliisijuttu

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1816–1869 eller senast 1873